Badanie – wykrywacz kłamstw

wariograf, wykrywacz kłamstw w sprawach osobistych

wariograf, wykrywacz kłamstw w sprawach osobistych

Wariograf, zwany również poligrafem (potocznie „wykrywaczem kłamstw”), jest urządzeniem służącym do analizowania reakcji organizmu człowieka, które są wykładnią emocji i jego reakcją na otoczenie zewnętrzne.

Współcześnie, nauka potwierdza, że procesy psychiczne mogą być rozpatrywane z punktu widzenia psychologii oraz psychologii. O ile psychologowie zajmują się psychologią uczuć i posługują się metodą introspekcyjną, opisując dokładnie zaobserwowane zmiany w pracy narządów wewnętrznych, które towarzyszyły przeżywanym przez nich emocjom. Jednak wyjaśnienia reakcji w trakcie badania wariograficznego,  należy poszukiwać nie tylko w psychice osoby badanej, ale również w fizjologicznych reakcjach jego organizmu.

wariograf-badanie-pracownika

Badanie pracownika podejrzewanego o kradzież

Badanie wariografem jest zatem fizjologiczną metodą ustalania pobudzeń emocjonalnych oraz śladów pamięciowych, które łącza osobę badaną z danym zdarzeniem, za pomocą instrumentalnego ujawniania i rejestrowania zmian takich parametrów, jak oddychanie, praca serca i elektryczne przewodnictwo skóry.

Wariograf nie rejestruje zmian na twarzy czy głosu (do tego służą inne urządzenia), ale pozwala na łączny zapis trzech zmian: pracy serca, oddechu oraz systemu nerwowego.

Badania wariograficzne na przestrzeni ostatnich lat zostały zweryfikowane w setkach eksperymentów i są praktycznie wykorzystywane w wielu dziedzinach.

 

Niewierny Partner? Pomówienia, oskarżenia, brak zaufania? Wariograf pomoże …

wariograf-prywatnieOcena testów na wykrywaczu kłamstw

Dokonując dokładność przeprowadzonego badania wariograficznego, należy zwrócić uwagę na trafność, tzn. skuteczność wykrycia zatajonej informacji oraz udziału badanego w zdarzeniu. Nie jest ona łatwa do weryfikacji i nie zawsze można ustalić prawdę obiektywną w inny sposób. Istotna jest również rzetelność, której stopień określa się zazwyczaj porównując wynik badania przeprowadzonego w tej samej sprawie przez różnych ekspertów w celu ustalenia, w jakim zakresie ich orzeczenia są zgodne.

Dla potrzeb analizy wariograficznej, należy również uwzględnić rodzaj błędu, którym jest rozmiar skłonności do odrzucenia hipotez trafnych oraz skłonność do przyjmowania hipotez nietrafnych. Określa się to również w stosunku do wyników innych ustaleń i badań naukowych, jako błąd pozytywny i negatywny. W ocenie rzetelności do celów kryminalistyki,  wyróżnia się dodatkowo zgodność orzeczeń eksperta uzyskiwanych w efekcie ponownych badań i obiektywizm, tj. zgodność orzeczeń różnych ekspertów o takich samych kwalifikacjach.

Zwykła ocena wypowiadanych treści daje możliwość zweryfikowania prawdomówności osoby badanej i jest podstawą każdej oceny wiarygodności w sprawach karnych oraz może wchodzić w zakres całościowej metody oceny wyników badań, przeprowadzanych z użyciem wariografu. Ponadto, przeprowadzający badanie może dokonać oceny zachowania zewnętrznego oraz wyciągać wnioski ze stanu faktycznego sprawy. Podstawowe znaczenie w badaniu ma ujawnienie oraz zapis na wykresie reakcji fizjologicznych organizmu, na które badany nie ma wpływu.